Informacje o giełdzie – gdzie ich szukać?


13 maja 2021

Dowiedz się, gdzie możesz znaleźć najważniejsze i rzetelne informacje o giełdzie polskiej i zagranicznej.

Czym jest giełda?
Giełda, to nic innego, jak organizowane w ustalonym miejscu i czasie spotkania handlowe. Podczas tych spotkań sprzedawane są ściśle określone towary po cenach ogłoszonych w codziennych notowaniach. Czym można więc handlować? Zazwyczaj papierami wartościowymi i obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, funduszami indeksowymi (ETF) i innymi, bardziej ryzykownymi instrumentami. Transakcje na giełdach zawierane są zgodnie z obowiązującym regulaminem, który jest znany przez wszystkich członków giełdy.


Jaki jest sens istnienia giełdy? Gdzie znajdę informacje o giełdzie?

Wyobraź sobie firmę, która ma pomysł na nowy biznes lub rozwój. Idea jest bardzo dobra i rentowna, jednak właściciele nie mają pieniędzy na jej realizację. W tym pomocna będzie giełda. Dzięki niej, przedsiębiorcy mogą zebrać niezbędny kapitał, w zamian za część udziałów – akcji. Gdy pojawią się inwestorzy, zyskują obie strony, gdy ceny akcji pójdą w górę lub w ramach dywidendy. Giełda pozwala na szybkie wejście lub wyjście z inwestycji. Transakcje na giełdzie są zawierane w sposób bezpieczny za pośrednictwem konta maklerskiego, pod okiem Komisji Nadzoru Finansowego.

Jakie wyróżniamy rodzaje giełd?


Wyróżniamy giełdy ze względu na rodzaj transakcji:

  • giełdy fizyczne – handel dobrami, których dostawa następuje w ustalonym przez regulamin terminie,
  • terminowe – dostawa następuje w określonym terminie w przyszłości,
  • instrumentów pochodnych – przedmiotem obrotu są instrumenty finansowe, których cena jest odzwierciedleniem ceny aktywa podstawowego.

Możemy wyróżnić także typy dóbr, którymi można handlować na giełdzie:

  • usługi (np. transportowe, ubezpieczeniowe),
  • giełdy towarowe,
  • instrumentów pieniężnych (waluty),
  • papiery wartościowe (dobra mieszane, np. towarowo-pieniężne).
Informacje o giełdzieGdzie znajdę rzetelne informacje o giełdzie?
Informacje na temat spółek zagranicznych można znaleźć przede wszystkim w raportach bieżących i okresowych. Można je znaleźć na stronach internetowych spółek, lub zagranicznych mediach branżowych, głównie czasopismach. Informacje na temat giełdy możemy także uzyskać w naszym banku. Warto udać się do najbliższego oddziału i zapytać, jak założyć konto maklerskie

Related