Pozwolenie zintegrowane Poznań może nie wpaść w Twoje ręce!


27 sierpnia 2021

Decyzje odmowne to bardziej wyjątek niż reguła, jednakże zdarzają się. Sprawdź, jakie warunki musi spełnić Twój zakład, by uzyskać pozwolenie na jego prowadzenie.

Uzyskanie pozwolenia na…?

Jeśli myślisz o prowadzeniu działalności przemysłowej, otrzymywaniu różnego typu instalacji (przemysłowych, hodowlanych, komunalnych oczyszczalni ścieków, itp.), powinieneś wiedzieć, że po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, prawo ochrony środowiska zostało dostosowane do polskich przepisów. Pozwolenie zintegrowane Poznań wymagane jest od Ciebie w przypadku::

  • emisji niebezpiecznych substancji do środowiska (gazów, płynów),
  • wykorzystania wody i surowców naturalnych,
  • negatywnego wpływu na krajobraz, żyjące na danym obszarze gatunki zwierząt i roślin, jakość życia okolicznych mieszkańców (działalność wiąże się z produkcję hałasu i silnych, uciążliwych zapachów, które utrudniają życie okolicznym mieszkańcom).

Jeśli Twoja działalność nie spełni wymaganych warunków środowiskowych, Twój projekt nie zostanie zrealizowany, a odpowiednie organy o to zadbają.

Pozwolenie środowiskowe Poznań

Kto może odmówić Ci budowy zakładu?

Pozwolenie środowiskowe Poznań wydawane jest na wniosek podmiotu prowadzącego instalację do odpowiedniego organu, którym jest organ ochrony środowiska (może nim być zarówno prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, jak i oddzielny organ ochrony środowiska, znajdujący się często w dużych, zmodernizowanych miastach lub miasteczkach polskich. Jeśli nie spełnisz wymaganych warunków, odpowiedzą Ci oni negatywnie na budowę zakładu. Oprócz postępowania w zakresie uzyskania pozwolenia zintegrowanego, wykonuje się analizy ryzyka, a także kompleksowe raporty początkowe (opierające się na badaniach laboratoryjnych). Sprawia to, że kompleks ochrony środowiska jest naprawdę rozbudowany i nie sposób znaleźć luki w prawie (nie warto nawet próbować).

Nie próbuj więc nagiąć prawa, a dostosuj swoje przedsiębiorstwo do wymaganych przez prawo warunków środowiskowych. Ważne, by pamiętać, że to nie tylko kwestia osobista, ale długofalowe posunięcie, pozwalające nam zadbać o środowisko i rozszerzyć np. działanie programu Natura2000.

Related