Czy biuro podatkowe może nie być równocześnie biurem rachunkowym?


16 lutego 2023

Wiele osób takie pytanie może zaskoczyć, bo przecież biuro rachunkowe Gniezno i biuro podatkowe są tym samym. Otóż nie, biuro podatkowe i rachunkowe różnią się od siebie. Zatem czy jedno, może funkcjonować bez drugiego? Na czym polega różnica? Zapraszamy do lektury.

Biuro rachunkowe Gniezno i jego usługi

Dla wielu usług biuro rachunkowe Gniezno, podatkowe i księgowe dotyczą tych samych usług, a nazwy stosuje się po prostu zamiennie. Jednak w rzeczywistości są między nimi różnice. Jakie? Zacznijmy od biura rachunkowego. W skrócie można powiedzieć, że zajmuje się ono obsługą finansową firm. Ale w rzeczywistości rachunkowość to pojęcie bardzo szerokie. Co obejmuje? Poza ewidencją finansową, oznacza także sporządzanie sprawozdań oraz analiz. Natomiast ewidencja finansowa, czyli kontrola nad wydatkami i przychodami firmy to księgowość. Ale księgowość, o czym powiemy niżej również jest pojęciem nieco szerszym.

księgowa Gniezno

Księgowość

Zatem, czym jest księgowość? Księgowość definiujemy jako sformalizowany system rejestracji zdarzeń gospodarczych przeprowadzonych w przedsiębiorstwie. Dotyczy to transakcji kupna i sprzedaży, inwestycji, środków przeznaczonych na pensje pracowników, podatków. Księgowość stanowi integralną część rachunkowości. Obejmuje ona:

  • prowadzenie i kontrolę ksiąg rachunkowych,
  • sporządzanie zestawień obrotów i sald,
  • przeprowadzanie wycen pasywów i aktywów,
  • przechowywanie dowodów księgowych,
  • składanie deklaracji ZUS,
  • składanie deklaracji podatkowych.

Podsumowując, rachunkowość jest pojęciem szerszym niż księgowość. Księgowość stanowi jedną z części składowych rachunkowości.

Biuro podatkowe

Biurem podatkowym możemy nazwać takie biuro, które zajmuje się tylko obliczaniem i rozliczaniem  podatków przedsiębiorstwa. To oznacza, że zajmuje się małą częścią księgowości. Podsumowując, najwięcej pracy ma biuro rachunkowe, które zajmuje się wszystkim tym, co księgowa Gniezno, a także biuro podatkowe. Biuro księgowe obsługuje podatki i inne kwestie dotyczące finansów. Biuro podatkowe z kolei to tylko i wyłącznie obsługa kwestii podatkowych.

Related