Kiedy wierzycielowi potrzebny jest wniosek egzekucyjny?


9 lutego 2023

Nikt nie lubi mieć długów, ani dłużników. W tym artykule powiemy nieco o procedurze ściągania długu. Czym jest wniosek egzekucyjny wzór? Kiedy wierzyciel powinien taki wniosek wypełnić i wysłać do komornika? Zapraszamy do lektury.

Najpierw próbujemy po dobroci

Zanim podejmiesz działania windykacyjne postaraj się odzyskać mienie po dobroci. Po co ponosić zatrudniając odpowiednie osoby, jeśli można spróbować ugody. Oczywiście pamiętaj o zachowaniu trzeźwego umysłu i spokoju. Bez względu na to, jak duży dług ktoś ma u ciebie, agresją możesz sobie zaszkodzić. Jeśli ugoda nie skutkuje, do akcji powinna wejść firma windykacyjna. Klientami firm windykacyjnych są osoby zadłużone lub firmy, które z różnych przyczyn nie były w stanie spłacać swoich zobowiązań u wierzyciela np. banku, firmy pożyczkowej, czy operatora sieci komórkowej. Firma windykacyjna w pierwszej kolejności dąży do polubownego rozwiązania sprawy oferując ugodę np. na spłatę w ratach. O przejęciu zobowiązania informuje Klienta najczęściej w listach, telefonicznie oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail. Jej celem jest pomoc osobie zadłużonej w wyjściu na finansową prostą. Gdy to nie przynosi efektów należy wejść na drogę sądową.

komornik Gdynia

Do gry wkracza komornik

Gdy firma windykacyjna okaże się bezsilna, masz prawo do wejścia na drogę sądową. Zanim jednak zacznie działać komornik Gdynia należy uzyskać tytuł egzekucyjny. Jak? Wierzyciel musi wstąpić na drogę sądową i złożyć pozew przeciwko dłużnikowi, w którym opisze sporną sytuację oraz określi wysokość wierzytelności. Kolejnym krokiem natomiast będzie nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Wierzyciel w tym celu składa odpowiedni wniosek egzekucyjny do sądu, przed którym toczyło się postępowanie. Dopiero po tych krokach – uzyskaniu tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności wierzyciel może już złożyć wniosek egzekucyjny wzór o wszczęcie postępowania komorniczego. Komornik jest już gwarantem wykonalności wyroku, więc możesz mieć pewność, że odzyskasz dług.

Warto pamiętać, iż opłacenie komornika nierzadko przekracza wartość długo. Zanim więc postanowisz wchodzić na ścieżkę sądową dobrze się zastanów, czy odzyskanie długo na pewno będzie się opłacało.

Related