Szkolenia BHP online – wykonaj je w każdym miejscu!


6 sierpnia 2021

Szkolenie BHP (szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy) to nic innego jak zbiór zasad i przepisów, których trzeba przestrzegać w miejscu pracy. Określają one warunki jakie powinny panować w firmie lub zakładzie pracy, aby pracownicy mieli higieniczne środowisko pracy. BHP zapobiega wypadkom, pozwala zadbać pracownikowi o higienę, kiedy ten zostanie stosunkowo zaznajomiony z jej wartością w miejscu pracy.

Jak wygląda szkolenie z zakresu BHP?

Szkolenie ogólne ma najczęściej formę instruktażu; nowego pracownika zapoznaje się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi na ternie zakładu pracy oraz z przepisami zawartymi w kodeksie pracy i regulaminie pracy. Dodatkowo powiadamia się go o podjętych procedurach w razie wystąpienia wypadku oraz zaznajamia z procedurami przeciwpożarowymi.

Czy szkolenie BHP jest koniecznością w nowym miejscu pracy?

Ze szkolenia BHP są zwolnione osoby, które w okresie 6 lub 12 miesięcy odbyły je u innego pracodawcy i posiadają aktualne zaświadczenie. Zwolnione zostają także osoby, które w wyznaczonym terminie przeszły szkolenie okresowe na innym niż obecnie stanowisku (jednakże zakres tematyczny szkolenia musi się pokrywać dla obu tych stanowisk).

Kto musi więc podjąć się szkolenia BHP?

Wszyscy nowi pracownicy są zobowiązani ukończyć zakres szkolenia BHP, kończącego się odpowiednim zaświadczeniem o zapoznaniu z zasadami działania i funkcjonowania w miejscu pracy. Ponadto, do przejścia szkolenia zobowiązani są uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w ramach praktycznej nauki zawodu (praktykanci oraz studenci).

Szkolenia bhp online

Możliwe jest ukończenie szkolenia online?

Szkolenia BHP online obejmują okresowe i wstępne szkolenie BHP. Uzyskasz wówczas zaświadczenie (tuż po napisaniu obowiązkowego egzaminu i zdobyciu odpowiedniej ilości punktów), które jest respektowane przez Inspekcję Pracy.  Szkolenia wstępne pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz administracyjno-biurowych są wystarczające dla potrzeb bhp przez okres 1 roku. Później, należy szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby BHP, na podobnej zasadzie, która dotyczyła szkolenia wstępnego.

Related